Feltételek

 • čestné vyhlásenie
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná spôsobilost
 • trvalý pobyt na území SR

Elméleti oktatás

 • 6 hodín: pravidlá cestnej premávky
 • 2 hodiny: teória vedenia vozidiel
 • 3 hodiny: zásady bezpečnej jazdy

Gyakorlati oktatás

 • 1 hodina: oboznámenie s vozidlom
 • 8 hodín: výcvik vo vedení vozidla

Musíte byť držiteľom vodičského oprávnenia najmenej 2 roky:
a.) skupiny A1 ak žiadate o udelenie skupiny A2
b.) skupiny A2 ak žiadate o udelenie skupiny A

Az oktatás ára: 150 €

 Kolkové poplatky : 10€ – za udelenie vodičského oprávnenia +6,50€ – za vystavenie vodičského preukazu

Az oktatás a fenti mértékben csak arra a kérelmezőre vonatkozik, aki még nem rendelkezik semmilyen járművezetői jogosítvánnyal.
Az ár tájékoztató jellegű és megegyezésen alapul.

Osobitný výcvik – A2, A

“A” sú dvojkolesové motorové vozidlá bez alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km/h, alebo ktorých zdvihový objem valcov je väčší ako 50 cm3 a výkon motora je viac ako 35 kW.

“A2″ sú vozidlá skupiny ”A” s výkonom minimálne 25 kW najviac do 35 kW.

Keďže sa jedná o nový druh získania tohoto vodičského oprávnenia, ktorý platí od 19.1.2013, čítajte prosím pozorne všetky nasledujúce informácie!

Musíte byť držiteľom vodičského oprávnenia najmenej 2 roky:

a.) skupiny A1 ak žiadate o udelenie skupiny A2
b.) skupiny A2 ak žiadate o udelenie skupiny A

Osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla ste povinný absolvovať vtedy, ak sa nepodrobíte osobitnému výcviku.Táto skúška pozostáva len z praktickej jazdy na motorovom vozidle, čiže test z pravidiel cestnej premávky nepíšete.

Po úspešnom absolvovaní skúšky Vám bude do vodičského preukazu zapísaná príslušná skupina.

Feltételek

 • čestné vyhlásenie
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná spôsobilost
 • trvalý pobyt na území SR

Cena za vykonanie osobitnej skúšky: 50€

Kolkové poplatky: 16,50€ – za udelenie vodičského oprávnenia + 6,50€ – za vystavenie vodičského preukazu