Podmienky

 • vek 21 rokov
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná spôsobilost
 • trvalý pobyt na území SR
 • žiadateľ je držiteľom skupiny B

Teória

 • 12 hodín: pravidlá cestnej premávky
 • 25 hodín: náuka o vozidlách a ich údržba
 • 5 hodín: teória vedenia vozidiel
 • 6 hodín: zásady bezpečnej jazdy
 • 3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

 • 1 hodina: oboznámenie s vozidlom C1,C
 • 1 hodina: oboznámenie s vozidlom T
 • 30 hodín: praktický jazda C1,C
 • 6 hodín:prakticá jazda T
 • 1o hodín: praktická údržba C1,C
 • 3 hodiny: praktická údržba T

Cena výcviku : 1440 €

Kolkové poplatky + VP vystavenie 6,50 €

Výcvik v tomto rozsahu sa vzťahuje na žiadateľa, ktorý nie je držiteľom žiadneho vodičského oprávnenia.
Cena je orientačná a dohodou.