Podmienky

 • vek 17 rokov
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná spôsobilost
 • trvalý pobyt na území SR

Teória

 • 20 hodín: pravidlá cestnej premávky
 • 6 hodín: náuka o vozidlách a ich údržba
 • 2 hodiny: teória vedenia vozidiel
 • 4 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
 • 3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

 • 1 hodina: oboznámenie s vozidlom
 • 12 hodín: výcvik motorového vozidla
 • 8 hodina: praktická údržba

Cena výcviku : 660 €

Kolkové poplatky + VP vystavenie 6,50 €

Výcvik v tomto rozsahu sa vzťahuje na žiadateľa, ktorý nie je držiteľom žiadneho vodičského oprávnenia.
Cena je orientačná a dohodou.