SKUPINA CE

VODIČSKÉ OPRÁVNENIE

Skupina “CE”
Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D, D1 a T, ktorých celková hmotnosť presahuje 3500 kg, k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.(tento výcvik v našej autoškole samostatne nevyučujeme)

PODMIENKY

 • vek 15 rokov
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná spôsobilost
 • písomný súhlas zákonného zástupcu
 • trvalý pobyt na území SR

TEÓRIA

 • 20 hodín: pravidlá cestnej premávky
 • 3 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba
 • 2 hodiny: teória vedenia vozidiel
 • 4 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
 • 3 hodiny: opakovanie

PRAKTICKÝ VÝCVIK

 • 1 hodina: oboznámenie s vozidlom
 • 7 hodín: výcvik motorového vozidla
 • 1 hodina: praktická údržba

CENA VÝCVIKU : 660 €

Kolkové poplatky + VP vystavenie 6,50 €

Výcvik v tomto rozsahu sa vzťahuje na žiadateľa, ktorý nie je držiteľom žiadneho vodičského oprávnenia.
Cena je orientačná a dohodou.