VODIČÁK TI

ZARUČÍ
PRÍŤAŽLIVOSŤ

AUTOŠKOLA V KOMÁRNE

Autoškola Sándor je správna cesta k vodičskému preukazu.
Získaj vodičák na osobné auto, motorku, nákladné auto alebo traktor.
Kvalitný a profesionálny výcvik, moderný vozový park, výučba v slovenskom a maďarskom jazyku.
Pôsobíme na trhu už viac ako 25 rokov.

 

KATEGÓRIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

Vyber si kurz!

SKÚŠOBNÉ TESTY

Spomaľ a otestuj
svoje vedomosti!

 

PROCES KURZU

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

Prihláška do vodičského kurzu
Vytlačiť a vyplnené v časti “Osobné údaje uchádzača” priniesť do autoškoly

Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti
na vedenie motorových vozidiel
Vytlačiť, vyplniť, odovzdať všeobecnému lekárovi (nenosiť do autoškoly)

KONTAKT

Sídlo

V budove Strednej Priemyselnej Školy Petőfiho 2, Komárno

E-mail

sandorvojtech@gmail.com

Telefón

+421 905 179 581