NÁHRADNÁ SKÚŠKA, ALEBO PRESKÚŠANIE

PRESKÚŠANIE

Preskúšanie v autoškole nariadi policajt v tom prípade, keď držiteľ vodičského oprávnenia v posledných 12 kalendárnych mesiacoch, trikrát závažne porušil pravidlá cestnej premávky a preto dostal pokutu 60€, alebo viac. V takomto prípade dostane do ruky policajné rozhodnutie, v ktorom nariadia preskúšanie v autoškole. K preskúšaniu si vytlačte a tiež vyplňte tlačivá, ktoré nájdete tu na našej stránke a doneste nám ich. Po ukončení preskúšania, Vás prihlásime na záverečnú skúšku. Tá sa skladá z troch častí: písomný test, absolvovanie tréningovej trate a tiež riadenie vozidla po cestnej premávke. Pozor! Ak preskúšanie neukončíte do dátumu uvedenom v policajnom rozhodnutí, úrad Vám odoberie vodičské oprávnenie. Pozor! Ak budete riadiť vozidlo pred úspešným ukončením záverečnej skúšky – keďže vodičský preukaz máte fyzicky u seba – dopúšťate sa trestného činu marenia výkonu úradného činiteľa. Po úspešnom ukončení záverečnej skúšky, Vám polícia vodičské oprávnenie oslobodí a po tomto už môžete riadiť motorové vozidlá!

NÁHRADNÁ SKÚŠKA PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ PRE VŠETKY KATEGÓRIE

Preskúšanie spôsobilosti viesť motorové vozidlo sa týka tých vodičov motorových vozidiel, ktorým bolo odobraté vodičské oprávnenie. V záujme vrátenia vodičského oprávnenia musia zložiť náhradnú skúšku. K tomuto je potrebné vytlačiť a vyplniť tlačivá nachádzajúce sa na našej stránke a doniesť nám ich spolu s policajným rozhodnutím. Na základe vyplneného tlačiva a tiež na základe potrebných lekárskych potvrdení (obvodný lekár, psychológ, poprípade psychiater) Vás prihlásime na náhradnú skúšku spôsobilosti viesť motorové vozidlo. Náhradná skúška na spôsobilosť viesť motorové vozidlo bude pozostávať z troch častí: písomný test, absolvovanie tréningovej trate a tiež riadenie motorového vozidla po cestnej premávke. Po úspešnom ukončení skúšky Vám bude vodičské oprávnenie vrátené. V prípade, že sa Vám nepodarí skúšku zložiť na prvý krát, budete mať možnosť na opakovanie skúšky, ale až po uplynutí troch mesiacov.
Dôvody odobratia vodičského oprávnenia prejednáva zákon 8/2009 §92, ktorý je uvedený aj v policajnom rozhodnutí, spolu s lehotou uplynutia trestu. Preto je dôležité, aby ste rozhodnutie preukázali aj nám.

Cena preskúšania:
Kategória B, B1 – 89€
Kategória C, C1 – 119€
(Cena zahŕňa aj 2 hodiny skúšobnej jazdy.)
Cena kolku: 16,50€ za absolvovanie záverečnej skúšky.
Cena je informatívna a zakladá sa na dohode.