SKUPINA B,B1

VODIČSKÉ OPRÁVNENIE

Skupina “B”
a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A, A1 a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie

b) jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla podľa písmena a) a prípojného vozidla, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3500 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.

Podskupina “B1″
Trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá skupiny B, ktorých najvyššia povolená rýchlosť prevyšuje 45 km.h-1, s ktorýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacím motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, alebo sú poháňané akýmkoľvek iným zariadením dosahujúcim rovnaké technické údaje. Pohotovostná hmotnosť týchto vozidiel nesmie presahovať 550 kg, do pohotovostnej hmotnosti vozidla poháňaného elektromotorom sa nezapočítava hmotnosť akumulátorov.(tento výcvik v našej autoškole samostatne nevyučujeme)

PODMIENKY

 • vek 17 rokov
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná spôsobilost
 • trvalý pobyt na území SR

TEÓRIA

 • 20 hodín: pravidlá cestnej premávky
 • 3 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba
 • 2 hodiny: teória vedenia vozidiel
 • 4 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
 • 3 hodiny: opakovanie

PRAKTICKÝ VÝCVIK

 • 1 hodina: oboznámenie s vozidlom
 • 6 hodín: autotrenažér
 • 31 hodín: praktická údržba
 • 3 hodiny: praktická údržba

CENA VÝCVIKU : 990 €

Kolkové poplatky + VP vystavenie 6,50 €

Výcvik v tomto rozsahu sa vzťahuje na žiadateľa, ktorý nie je držiteľom žiadneho vodičského oprávnenia.
Cena je orientačná a dohodou.